TAXI-7×24-Dijital-Platform-TDP-Sistem-Sözleşmesi

Ağu - 07
2019

TAXI-7×24-Dijital-Platform-TDP-Sistem-Sözleşmesi

Sözleşme Tarihi: Sözleşme No:

İşbu sözleşme;

TAKSİ YEDİ YİRMİDÖRT Tek. Hiz. A.Ş ile………………………………………adresinde mukim hizmet alıcı…………………………………………..arasında düzenlenmiştir.

1.KAPSAM İşbu sözleşme gereği ürün alıcı üretici firmaya ait Taksi Dijital Platformunu kullanmasına ilişkin genel hüküm ve kuralları tayin eder. İşbu sözleşme kapsamında sözleşmeyi imzalayan kişi araç sahibi veya sürücü olsa dahi plaka sahibi taraf olarak kabul edilecektir.

2.TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

a) Ürünü, ürün alıcının aracına takma ve çalışır halde tutmak ile yükümlüdür.

b) Ürün garanti kapsamında olup üreticinin garanti koşulları uygulanacaktır.

c) Sözleşme süresi içerisinde üründe arıza olması durumunda üretici firma tarafından değiştirilecek veya tamir edilecektir. Bu işlemin yapılabilmesi için taksinin üretici servis noktasına getirilmesi gerekmektedir. Ürünün değişimi veya onarımı konusunda karar verilmesi üretici firma inisiyatifinde olacaktır.

d) Ürün alıcı ürünün kullanıcı hatası nedeniyle kırılması, kaybolması, çalınması gibi garanti kapsamı dışında kalan durumlarda donanım bedelinin kampanyalardan hariç tutulan kısmını ödemekle yükümlüdür.

e) İşbu sözleşme süresince sistemin entegre olduğu banka veya diğer kurumların hizmetlerindeki aksamalardan kaynaklanacak kesintiler, internet ve iletişim ağlarındaki sorunlar, sürücünün yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle sistemin çalışmasına engel olacak durumlardan üretici firma sorumlu değildir.

f) Taksi Dijital Platformunun çalışabilmesi için sisteme her sürücü adına hesap tanımlanması, ödeme sistemi kartına bağlanması gereklidir. Ürün alıcı sistemin takılacağı takside çalışacak sürücülerin gerekli banka veya ödeme sistemi işlemlerini yapmasını sağlamakla yükümlüdür. Ürün alıcı bu madde kapsamında yaptığı ödeme sistemi sözleşmesinin sona ermesi, hesabın kapatılması, kartların çalışmaz hale gelmesi durumunda sistemi kullanamayacaktır.

  1. ÜCRETLENDİRME

a) Ürün alıcı sadece yıllık- 240 Tl TGYS ( Araç Takip ) üyelik ücreti ödeyecektir. Başka ücret Alınmayacaktır

b) Ürün alıcı ürün bedeli (TABLET TAKSİMETRE) ÜCRET ÖDEMEYECEKTİR. Üretici firmanın kendisine önereceği çeşitli kampanyalara üye olması koşulu ile üretici firma reklam veren iş ortakları ( TURKCELL vb.) dan bu bedeli tahsil etmenin gayretinde olacaktır . Üretici firma kampanya koşullarını her zaman tek taraflı olarak değiştirme, yeni kampanyalar belirleme ve var olan kampanyaları sonlandırma hakkına sahiptir.

c) Ürün alıcı Tablet Taksimetre sistemi kullanmaktan vazgeçmesi veya sistemin çalışır halde tutulmaması durumunda üretici firma servis noktalarına geri teslim etmekle yükümlüdür. Ürün teslimi gerçekleşmemesi durumunda belirtilen sistem kurulum bedelini üretici firmaya ödemeyi kabul taahhüt eder. Aksi taktirde üretici firma hizmet vermeyi durdurma hakkına sahiptir.

  1. GENEL ŞARTLAR

a) Ürün alıcı üretici firma sistemi üzerinden yönlendirilen müşterilere en iyi kalitede hizmet sunmayı, yürürlükteki yasalar ve ahlak kurallarına uygun davranmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda ilgili sürücü üretici firma sisteminde kara listeye alınabilir ve bu sistemi kullanması engellenebilir. Aksi halde ürün alıcı sistemin kara listesine giren sürücülerin hesaplarının kapatılması nedeniyle hak talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.

b) İşbu sözleşme kapsamında ürün alıcı katılacağı kampanyalarda dahil olmak üzere kişisel verilerinin işlenmesine izin vermektedir.

c) Ürün alıcı ve üretici firma arasında meydana gelecek uyuşmazlıklarda üretici firma tarafından tutulan kayıtların esas sayılacağını kabul ve beyan eder.

d) Taksi dijital platform aracılığı ile yapılan Taxi 7×24 mobil uygulamasından gelecek Müşteri çağrılarından kredi kartı ile yapılan ödemelerde kazançları ilgili banka veya ödeme kurumunun sistemi üzerinden toplanarak sürücünün ödeme kartına bağlı hesabına aktarılacaktır. Bu aktarım tamamen ilgili banka veya ödeme kurumunun gerçekleştirdiği ve üretici firmanın müdahale edemeyeceği işlem olduğunu kabul eder.

e) Üretici firma bu aktarım açısından sadece ilgili banka ile gerekli anlaşmaları yapmakla yükümlüdür. Ödeme sisteminin kullanımına ilişkin tüm koşullar ilgili banka veya ödeme kurumu ile sürücü arasında yapılacak olan sözleşmede belirlenecektir. Üretici firma bu sözleşmede taraf olmayacak ve bu işlem konusunda herhangi bir yükümlülük almayacaktır. Sürücü bu bağlamda banka veya ödeme kurumunun hiçbir işlem veya eyleminden üretici firmayı sorumlu tutmayacağını kabul ve taahhüt eder.

SONUÇ

Münhasıran ifa yeri İstanbul olan işbu sözleşmenin eklerinin ve ayrılmaz parçalarının uygulanmasından ve yorumlanmasından ve sözleşme şartlarının yerine getirilmemesinden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Söz konusu uyuşmazlıklara Türk Hukuku uygulanır. Sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ve ilave her iki taraf arasında imzalanacak yazılı şekil şartına bağlıdır. Sözleşme ürün alıcı tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Ürün alıcıya gönderilecek tüm tebligatlar üretici firmaya bildirilen adrese yapılacak olup adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği sürece yukarıda ki adrese gönderilen tüm tebligatlar geçerli sayılacaktır.

İşbu sözleşme, taraflarca .. /.. /…. tarihinde iki asıl nüsha olarak düzenlenmiştir.

Üretici/Satıcı Ürün Alıcı